Lịch học - Khai giảng

THÔNG BÁO

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO

PHÚ LONG

Dưới sự sáng lập và điều hành của các Chuyên gia ngành giáo dục, tài chính, kế toán, ngân hàng kinh nghiệm trên 15 năm.

Vừa đào tạo kiến thức, kỹ năng và tư duy kết hợp với chia sẻ những kinh nghiệm, trải nghiệm rất thực tiễn về kinh tế thị trường và xã hội…Tạo cảm hứng và định hướng sáng rõ cho người học.

Chúng tôi mong muốn giúp thế hệ trẻ nắm vững chuyên môn làm việc và quản lý tài chính – kế toán – nghiệp vụ văn phòng. Làm chủ sự nghiệp, làm chủ cuộc sống.

image

Payment Gateway
Services

We provide reliable and secure payment gateway services for businesses of all sizes. With our cutting-edge technology and 24/7 customer support, you can easily accept payments from customers all over the world.

Debt evaluation and ability to repay

Calculation of credit limit

Consolidation of personal financial data

image
0 +
Khóa học
image
0
Satisfaction
image
0 Years
Product Designer

Connecting things,
It’s all about people

We aim for a world of convenience and value for many customers

Frequently Asked
Questions

What Is a Financial Consultant?

A financial consultant is a type of financial advisor. A financial consultant will conduct an audit of your current financial situation 

What is Financial Consultant for?

A financial advisor can help you manage these life events while making sure you get or stay on track

Who needs a financial consultant?

Graduating college, getting married, expanding your family, and starting a business are some major life events that might cause you to reevaluate your financial situation

What is an example of a financial consultant?

A certified financial planner helps clients in many areas of financial planning, including taxes, retirement...

What are the levels of financial consultant?

They fall into three categories: investment advisors, Certified Financial Planner (CFP) professionals, and Registered Representatives (RRs)

Những feedback chân thật nhất

Cảm nhận của học viên

Tư vấn khóa học MIỄN PHÍ

Để lại thông tin nhận thông tin khóa học

  Đăng ký
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image