Blog Kiến thức cho sinh viên Kiến thức Kế toán

Quy trình thu chi tạm ứng tại doanh nghiệp, kế toán nội bộ

Quy trình thu – chi tạm ứng tại doanh nghiệp | Kế toán nội bộ | Thủ quỹ | Phú Long Academy.

Video này giới thiệu giới thiệu quy trình thu – chi tạm ứng tại doanh nghiệp. Là nghiệp vụ cơ bản và công việc hàng ngày của kế toán tuy đơn giản, nhưng chúng ta cũng cần lưu ý và cẩn thận nhé.

Các bạn đón xem Phần 2 – Sẽ có tình huống thực tế và cùng thảo luận giải đáp.
Khóa học chính thực hoặc tham khảo gói khóa học để được học chi tiết và làm nhiều bài tập ứng dụng hơn nhé.
—————————————————————————————————————–
📌 Khóa học kế toán cơ bản cho người mới bắt đầu
📌 Khóa học kế toán tổng hợp
📌 Khóa học Hành chính nhân sự
📌 Khóa học Xuất nhập khẩu
📌 Khóa học Thực hành khai báo thuế
📌 Khóa học Phân tích báo cáo tài chính
Thời gian học 7h00 – 21h30 | 1 Tuần 2 buổi | Khai giảng hàng tuần